چرا مدیریت دانش دارای اهمیت است ؟

 

دانش سنگ بنای نوآوری است و مدیریت صحیح آن به گفته لمون سازمان ها را در شرایط نامطمئن در دنیای رقابت نگه می دارد. به طور کلی در این بخش دلایل اهمیت مدیریت دانش را از نظر می گذرانیم:

  • دانش موتور تولید کننده درآمد

  • دانش یک دارایی مهم و راهبردی سازمانی

  • رشد روزافزون مشاغلی که بر پایه ایجاد و استفاده از دانش قرار دارند

  • همگرایی فناوری های اطلاعات و ارتباطات و آمدن ابزارهای جدید در این زمینه

  • اگر کشورهای در حال توسعه همچون کشورهای توسعه یافته به دانش توجه نکنند ، فاطصله علمی – اقتصادی و ........ بین کشورهای ثروتمند و فقیر افزایش می یابد

  • اشتغال زایی : در سال 2002 ، هشتاد درصد شاغلان در پست های مرتبط با مدیریت دانش ، در کارهای خدماتی سازمان های پیشرفته مشغول به کار بوده اند

  • اقتصادی : نزدیک به 60 درصد ارزش افزوده در سازمان ها ، از راه دانش به دست آمده است .

/ 0 نظر / 54 بازدید