اطلاعیه انجمن مدیریت آموزشی ایران برای شرکت در شانزدهمین کنفرانس جهانی آموزش علو

دکتر محمدرضابهرنگی: عضو هیئت مدیرۀ سازمان بین‌المللی آموزش علوم و تکنولوژی و نمایندۀ َآن در کشورهای خلیج فارس

درود و سلام مرا بپذیرید.

به هر یک از پژوهشگرانی که عضو کمیتۀ پژوهش و کمیتۀ بین‌المللی انجمن مدیریت آموزشی ایران باشند در تهیه چکیدۀ مقالات به زبان انگلیسی و ارسال به16 امین کنفرانس جهانی آموزش علوم و فن‌اوریکمک خواهد شد. خوشبختانه به اطلاع می‌رسانم که در نظر دارد از سازمان جهانی بخواهد که اجازه دهد تا یکی از دو نفر داوری باشم که به بررسی مقالات می‌پردازد. نفر دوم به طور غیابی مقالۀ این انجمن را بررسی و دربارۀ قابل ارائه بودن و چاپ در مجلات علمی و پژوهشی نظر خواهد داد. به این ترتیب شانس زمان بررسی مقالات ما کاهش و شانس پذیرش آن به دوبرابر افزایش می‌یابد. مقالات کشورهای دیگر با مرور غیابیدو نفر از داوران بین‌المللی کمیتۀ علمی کنفرانس پذیرفته می‌شود.بنابراین گام اول برای چاپ چکیده و مقاله‌هادر عمل برداشته خواهد شد. شرط لازمی برای چاپ چکیده و مقاله وجود دارد و آن ثبت نام به موقع شما در کنفرانس به معنای پرداخت هزینۀ چاپ و گرفتن کتاب و بستۀ کنفرانس و نیز برخورداری از هفت روز غذای صبحانه، ناهار کنفرانس و برنامۀ تفریحی آن است. اینجانب می‌خواهم در کنفرانس حضور یابم زیرا  قرار است درخواست نماید به افتخار پژوهشگران کمیتۀ پژوهش انجمن مدیریت آموزشی ایران مینی‌سیمپوزیمی با دو تا سه ساعت وقت اختصاصی دایر شود. سعی می‌کنم در چاپ مقالات شما در مجلۀ علمی/پژوهشی کنفرانس مؤثر باشم. برای اطلاع و اعلام آماده‌گی و همکاری بیشترلازم است به سایت انجمن مدیریت آموزشی ایران و یا روزهای یکشنبه به دفتر انجمن مدیریت آموزشی ایران رجوع کنید.

کارگاه‌های آموزشی انجمن (که گواهینامۀ شرکت در کارگاه‌های آموزشی و همایش‌های مربوط با مجوز انجمن مدیریت آموزشی ایران مصوب وزارت علوم اعطا می‌کند) در سه مرحله برای آماده‌گی بیشتر شما در نوشتن مقاله برای این کنفرانس و مجلات داخلی و بین‌المللی برنامه‌ریزی کرده است تا بتوانید مقالۀ خود را در 8 صفحه به زبان انگلیسی خوب تهیه کنید تا بتوان در مجلآت علمی پژوهشی معتبر از جمله تامپسون و اسکوپوس، و ساینس دایرکت مربوط به کنفرانس به چاپ رسانید. بنابراین برای این سفر یا تور علمی می‌توان صرفه‌جویی ناشی از همکاری مشترک، کاهش هزینه‌های وسیلۀ نقلیه از فرودگاه تا محل کنفرانس، صرفه جویی در هزینۀ بلیط هواپیما، و صرفه جویی در هزینۀ هتل برای 6 شب اقامت در مالزی و نیز استفاده از تخفیفات ویژه برای همراه شما و اعضای خانواده داشته باشیم.

طی نامه‌ای از وزارت علوم درخواست خواهد شد به چند نفر از محققان انجمن کمک هزینۀ سفر دانشجویی پرداخت شود. برای استادان عضو انجمن از دانشگاه‌های مربوط درخواست خواهد شد هزینۀ سفر را از محل گرانت آنها پرداخت نمایند.  برای رزرو بلیط و تخفیفات ویژهآن با عنوان تور لازم است در اولین فرصت موضع خود را روشن فرمایید تا انجمن برای کاهش هزینه‌های بلیط و اقامت بتواند اقدامات دیگری نیز به عمل آورد.

IOSTE Borneo 2014 is currently negotiating with Elsevier Publishing House to publish selected papers of good quality in Procedia of Social and Behavioral Sciences, which is indexed by Scopus and ScienceDirect. Papers that are not being selected for the above publication will be included in a CD-ROM of the conference proceedings with ISBN.

برای شرکت هیئت محققان ایرانی انجمن مدیریت آموزشی امتیازات خاصی از جمله انعطاف در اوقات برنامه کنفرانس داده خواهد شد. بنابراین کسانی که تا کنون مقاله خود را بویژه با محوریت محور مدیریت آموزش ارائه تهیه کرده‌اند می‌توانند از این فرصت استفاده نمایند و چکیده و مقالۀ خود را هرچه سریعتر به آدرس ریاست کمیتۀ جرائی انجمن مدیریت آموزشی ایران سرکار خانم خانم سلطانی ارسال دارند. شرکت آزاد در این گروه بدون ارائۀ مقاله نیز با تخفیف ویژه برای همبستگان امکان پذیر است.

انجمن قصد دارد برای تدارک شرکت در سیمپوزیم ایرانی این کنفرانس اقداماتی به شرح زیر انجام دهد.

سرکار خانم صادقی ریاست کمیتۀ بین‌المللی انجمن مدیریت آموزشی و نیز مدیر نشریات انجمن و نیز در معیت ایشان سرکار عالمین به شما برای این هماهنگی کمک خواهند کرد.

بهرنگی- رئیس انجمن مدیریت آموزشی ایران- 30 بهمن 1392

برنامه زمانبندی اعلام شده کنفرانس به شرح زیر است:

Deadline for abstract submission : 31 March 2014

Notification of abstract acceptance : 2 weeks after submission

Deadline for full paper submission : 31 May 2014

Notification of full paper acceptance : 4 weeks after submission.Deadline for early bird registration : 31 May 2014

دوشنبه 11 فروردین پایان زمان ارسال چکیده

دوشنبه 28 فروردین دریافت پذیرش چکیده

شنبه 10 خرداد پایان زمان دریافت مقالۀ کامل

شنبه 7 تیر 1393 اعلام پذیرش مقاله

شایان توجه است که تخفیف ویژه برای هزینۀ ثبت نام اعضای انجمن مدیریت آموزشی که مقالۀ کامل خود را تا تاریخ 7 خردادماه 1393 ارائه نموده و ثبت نام نمایند داده خواهد شد

/ 0 نظر / 24 بازدید