ویژگی های سازمان های توانمند (بخش سوم)

 • قدردانی از کارکنان یکی از ویژگی های عمده این نوع سازمان ها می باشد. بنحوی که از طریق پاداش مناسب به تلاش های فردی ، عنایت لازم به فعالیت های مثبت و اهمیت قایل شدن برای تمام کارهایی که افراد در جهت موفقیت سازمان انجام می دهند، امکان این قدردانی فراهم می گردد.

 •  در سازمان توانمند برای کار گروهی اهمیت خاصی قائل هستند و افراد ضمن کمک به یکدیگر، در حل مشکلات پیچیده سازمان تشریک مساعی دارند. آنها نسبت به همکاران محبت می ورزند و منافع جمعی را بر منافع شخصی ترجیح می دهند.

 • محیط سالم سازمان موجب می شود که بروکراسی و مقررات پیچیده مانع از انجام به موقع کارها نشوند و این انتظار از افراد وجود نداشته باشد تا بطور همزمان کارهای متعدد را انجام دهند. در این محیط زمینه رشد، یادگیری و ارتقای شغلی برای افراد فراهم می شود و سعی می گردد از طریق رفتار منصفانه، روحیه کارکنان تقویت شود( شاهرکنی، 1381).

علاوه بر این ویژگی هایی که شاهرکنی به آن اشاره کرد، ویژگی های دیگری وجود دارد که ما به اختصار در اینجا به آن خواهیم پرداخت:

 • تلاش جهت افزایش محتوای شغل

 • توسعه مهارتها و وظایف تشکیل دهنده شغل

 • ایجاد زمینه ای مناسب برای ابداع و خلاقیت و نوآوری

 • اعمال کنترل بیشتر بر روی تصمیمات مربوط به کار

 • انجام یک کار کامل توسط کارمند به جای یک قسمت از کار

 • داشتن احساس خوب کارکنان در مورد شغلشان

 • پاسخگویی سریع در جهت نیازهای مشتری(عباس زادگان و حسن زاده،1385).

علاوه بر ویژگی های فوق جان چمبرز به ویژگی های سازمان توانمند اشاره می نماید که عبارتند از:

 • مشتری را در فرهنگ سازمان خود جای می دهد.

 • به یکایک کارکنان اختیار می دهد.

 • کار تیمی و ارتباط دو جانبه و اتماد متقابل را رواج می دهد.

مشارکت نیرومند می سازد .

/ 0 نظر / 164 بازدید