نظر به اهمیت موضوع توانمندسازی در سازمان ها سعی داریم بطور جامعی به بحث توانمندسازی کارکنان  بپردازیم . در اولین بخش  مبانی و ریشه های توانمندسازی و مزایای آن را از نظر می گذرانیم . منابع بکار رفته در این بخش محفوظ می باشد . از دوست خوبم آقای دکتر چوپانی نیز تشکر ویژه دارم .


ادامه مطلب ...